Om terapien

Terapi hos mig er egentlig som en dans mellem to ligeværdige parter, mellem mig og dig. Du er eksperten på dit liv – det er ikke mig som terapeut, der ved bedst, eller som kan fixe eller løse dine udfordringer. Som terapeut stiller jeg mig til rådighed for dig, og sammen kaster vi lys over, hvad der udfordrer dig.

Den retningen inden for psykoterapi jeg særligt har været optaget af, er gestaltterapien.

Hvad er gestaltterapi?

Ifølge gestaltterapi har vi mennesker en evne til at regulere os selv og skabe balance. Når et behov opstår, både et indre og et udefrakommende behov, søger vores organisme at opfylde behovet.

Den proces er en nødvendighed for os, men desværre er det ikke altid så ligetil. Nogle gange stopper vi processen inden behovet er opfyldt. Det kan der være mange grunde til. Oftest skyldes det mønstre, som vi har tillært os fra barnsben og op gennem livet, og som nu er blevet en automatadfærd.

Men hvor mønstrene måske engang var tvingende nødvendige for os for at få kærlighed, nærvær og accept, er de ikke længere gavnlige og kan tværtimod spænde ben for os i forskellige sammenhænge. Mange gange aner vi slet ikke, hvorfor vi handler og reagerer som vi gør – det sker bare.

Målet med terapi er at skabe klarhed over vores handlemønstre og vores adfærd.
Gestaltterapiens fundament er eksistentialismen. Omdrejningspunktet i eksistentialismen er ord som frihed, ansvar og valg. Vi er selv ansvarlige for vores liv. Vi kan hele tiden vælge at gøre anderledes, også i de situationer, hvor vi oplever vi sidder fast. Det er ikke altid så ligetil.

Forudsætningen for at vi kan vælge at gøre anderledes er at vi ved, hvordan vi reagerer og handler. Ja, det er faktisk først, når vi accepterer virkeligheden som den er, at vi kan skabe en forandring. Det er hovedhjørnestenen i gestaltterapi og kaldes for den paradoksale teori om forandring.

Virkeligheden er det der virker – for den, virkeligheden, er altid vores bedst mulige ven – uanset hvordan den er!

20 minutters intro samtale

Ofte kan det virke uoverskueligt, at finde den rette terapeut til at hjælpe. Derfor tilbyder jeg at du kan få en 20 minutters infor samtale. Det er ganske gratis og du kan læse mere om den her.

Leder du efter en tid?