Om Mindfulness baseret stress reduktion

Måske kender du det, at du pludselig vågner op og opdager, at du ikke overhovedet ikke har været opmærksom på det du lige har lavet, fordi du var fuldstændig optaget af dine tanker, sikkert både tanker der handlede om fremtiden og dem, der handlede om noget der allerede havde fundet sted. Sådan er vores sind – vi er meget ofte på vandring frem og tilbage i tiden, meget mere end vi er tilstede lige nu.

Jeg oplevede selv Mindfulness tilbage i 2013 i forbindelse med en efterfødselsreaktion, og jeg deltog på mit første MBSR-forløb i 2017. MBSR er forkortelse af Mindfulness baseret stress reduktion, og det adskiller sig fra andet Mindfulness ved, at der er blevet forsket rigtig meget i det og resultaterne viser, at det efterhånden har hjulpet rigtig mange mennesker med at få en mere nærværende hverdag og dermed være mere tilstede i deres relationer og deres liv med alt det, der er, både det glædelige og det smertefulde. Det hjælper simpelthen til en større livsglæde og livskvalitet, og det hjælper på symptomer på stress, angst og depression.

Et vigtigt aspekt ved Mindfulness baseret stress reduktion er den måde vi møder verden, hinanden og os selv på. MBSR er en øvelse i at møde det alt sammen, både os selv og det, der er i os og vores omgivelse med accept, venlig og opmærksomhed.

Et 8 ugers mindfulness baseret forløb

Det 8 ugers program består af 2 timers undervisning i 8 uger, samt en halv eller hel 1 dag med praksis i flere sammenhængende timer. Det er erfaringsbaseret og det vil sige, at du er en del af programmet, og du vil stifte bekendtskab med siddende, liggende og gående meditation. Mindful yoga, som er blide kropslige bevægelser, samt kropscanninger.

Mellem lektionerne inviteres du til at lave de samme øvelser alene, som holdet laver sammen. Du får hjælp af lydfiler, som guider dig, når du praktiserer hjemme.

Alt sammen for at skabe en større kontakt til kroppen og sanserne, og opdage handlemønstre og finde ud af, hvordan du reagere, og hvorfor du reagere som du gør, ikke mindst når du er under pres og stress.

Min egen erfaring:

Min egen erfaring med MBSR er, at jeg har fået en meget bedre kontakt til mig selv. Jeg har opdaget, hvor vigtig min vejrtrækning er for mig i vanskelige situationer, fordi den kan bringe ro. Jeg er meget i mit hoved og vejrtrækningen kan hjælpe mig med at slippe tanke myldret. MBSR hjælper mig også til at se på mig selv med kærligere øjne, når jeg ikke synes jeg slår til på den ene eller anden måde. Noget så simpelt som at stoppe op og trække vejret og tune ind på, om jeg er på vej i den rigtige retning har en virkelig stor effekt på mig.

Og så har MBSR en meget stor betydning for min tro. Det er gennem tiden blevet tydeligt for mig, at min praksis og min kontakt til mig selv også spiller ind på min kontakt til Gud og mine omgivelser, eller også er det omvendt. Det er ikke til at afgøre og er heller ikke afgørende – det vidste jeg udmærket godt inden jeg lærte Mindfulness at kende, og nu mærker jeg og erfarer, at det virkelig er rigtigt.

Udtalelser

En styrket stemme/følelse af, hvor min egen grænse går; hvordan jeg skal sige fra og mærke mig selv.

Hvilke indvendinger/forbehold havde du før du startede på MBSR-forløbet?

Den tid, jeg skulle tage mig, for at få det fulde ud af forløbet, så jeg som en udfordring

Hvordan var det, før du begyndte på MBSR?

Jeg er enormt udfordret, hvad angår at mærke mig selv og mine behov. Alt skal helst gå hurtigt og kalenderen skal gerne være fyldt, men af erfaring ved jeg, at det handler om sekunder, før hele min verden knækker sammen. Jeg gik til forløbet med en forhåbning om, at mærke efter inden filmen knækker og det er svært at komme tilbage på et sundere spor.

Hvad er den største forandring som MBSR-forløbet har givet dig?

Jeg oplever mig selv som værende mere i balance. Jeg er ikke god til at udføre meditative opgaver som en fast del af min hverdag, men jeg kan mærke at grundlaget for at strukturere min hverdag omkring at skabe en stabil, indre balance er stærkt. Jeg har lyst og mod til at tage mere plads til mig selv.

Hvilken ene ting, synes du, har været bedst ved MBSR? Hvad har givet dig den
allerstørste AHA oplevelse?

Introduktion til de forskellige måder at være mindfull på, har gjort det nemmere for mig at se, hvordan det kan blive naturlig inkorporeret i min dagligdag; at jeg faktisk kan lære at være mindfull gennem mange af de hverdagsrutiner, som fylder.

Hvad har MBSR givet dig konkret?

Værktøjer og redskaber til at lave en handlingsplan, der passer ind i netop min dagligdag.

Hvad har det givet dig personligt?

En styrket stemme/følelse af, hvor min egen grænse går; hvordan jeg skal sige fra og mærke mig selv. Jeg har fået fokus på, hvor vigtigt det er at prioritere sig selv højere. Det har resulteret i en tryghed og tro på, at jeg kan opbygge et stabilt sind - og acceptere de vilkår og følelser, der viser sig.

Til hvem vil du anbefale MBSR? Og hvorfor?

Alle. Fordi alle har godt af, at lære de redskaber og sætte fokus på høj prioritering af sig selv.

Frederikke Lind
user-image

Jeg vil anbefale et MBSR forløb til andre mænd som har brug for at få redskaber til at standse op en gang imellem i hverdagen og genstarte krop og sind – hvis hverdagen blot drøner derudaf.

Hvilke indvendinger/forbehold havde du før du startede på MBSR-forløbet?

Jeg meldte mig til, fordi jeg var i slutningen af en arbejdsrelateret stress sygemelding. Havde, der ikke været en sådan konkret erfaring/problem havde jeg ikke meldt mig til. Det var i et ønske om at tilegne mig nogle redskaber og værktøjer til at hjælpe mig i perioden og også for at undgå det fremadrettet.

Jeg var noget skeptisk overfor både ”mindfullness” og ”yoga”, som kan dyrkes i forskellige tilgange, enten aht. Sundhed/fysik (yoga som en moderne gymnastik), eller også af lige vel new-age spirituelle årsager.

-Så hvis jeg skulle blive fanget af et opslag igen, eller årsag til at søge et forløb som MBSR var, så er det vigtigt at slå på redskaber til hverdagen og til at håndtere en fremtidig tilstand.

Hvordan var det, før du begyndte på MBSR?

Klassisk arbejdsrelateret stress, var derfor det triggede et behov/ønske om at prøve noget der kunne tøjle det og sætte kroppen fri.

Hvad er den største forandring som MBSR-forløbet har givet dig?

Der er to ting, et - et sæt af redskaber, der gør at nogle af de praksisser jeg har haft for at nulstille hovedet, har gjort dem med gennem fx Bodyscan (et mærkeligt ord, men god rutine, for at give hovedet fri, og alligevel ikke bare falde i søvn)

Dernæst to - arbejdet rigtigt meget med overbærenhed/tilgivelse, og dem måde at møde verden på. Det er noget der bliver sagt igen, igen og igen – pyt knapper etc. – men at have praktiseret det i 8 uger, har rodfæstet det mere hos mig.

At møde verden med opmærksomhed, kærlighed og accept – og i stedet for at kræve andre skal gøre noget andet, så er det nemmere at være i at verden formentlig vil det godt.

Hvilken ene ting, synes du, har været bedst ved MBSR? Hvad har givet dig den
allerstørste AHA oplevelse?

At Yoga grundlæggende er gymnastik, og kan dyrkes som sådan.

Hvad har MBSR givet dig konkret?

Viden og værktøjer til at etablere hverdagspraksisser om at holde fast.

Hvad har det givet dig personligt?

At overvinde en indre modstand imod Mindfuldness/Yoga, og hvile i at deltage i noget som er langt uden for min comfortzone. Og dermed have gjort noget som er udsædvanligt for folk som mig.


At arbejde med mønstre for handling og tænkning, det bliver så meget nemmere med Opmærksomhed, Anerkendelse og Accept.

Til hvem vil du anbefale MBSR? Og hvorfor?

Jeg vil anbefale et MBSR forløb til andre mænd som har brug for at få redskaber til at standse op en gang imellem i hverdagen og genstarte krop og sind – hvis hverdagen blot drøner derudaf.

Anonymt
user-image

Fakta boks om mindfulness baseret stress reduktion forløb:

Jon Kabat-Zinn oplevede et stigende antal patienter med kroniske og stressrelaterede lidelser. Dem ville han gerne hjælpe og på den baggrund grundlagde han i 1979 center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, på University of Massachusetts Medical Center, og han udviklede det 8 –ugers program.

Siden da har MBSR - programmet været anvendt med helt afgørende resultater for mennesker med vidt forskellige lidelser, såsom stress- og krise-relaterede lidelser, hjertesygdomme, kroniske smerter, hovedpine, forhøjet blodtryk, depression, kræft, søvnforstyrrelser, angst, panik og andre lidelser, og programmet anvendes også af mennesker uden psykiske og fysiske lidelser, men som ønsker mere nærvær i deres dagligdag.

Nye forskningsresultater kommer hele tiden til, og kan bl.a. findes via PubMed:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ (søgeord fx MBSR eller Mindfulness)

Leder du efter en tid?